Programma

Workshops

Huis- en straatarts Michelle van Tongerloo – Armoede is gewoon gebrek aan geld

Hoofdpodium

Spreker: Michelle van Tongerloo

Als huisarts in Rotterdam-Zuid en straatarts in de Pauluskerk – een diaconaal centrum in de binnenstad – biedt Michelle van Tongerloo zorg aan dak- en thuislozen, verslaafden en mensen zonder geldige verblijfspapieren. Pittige doelgroepen die een menselijke benadering nodig hebben. Haar patiënten weerspiegelen de grote maatschappelijke problemen waarmee we als samenleving moeten dealen. Als journalist koppelt ze de complexe vraagstukken aan de rauwe realiteit van de spreekkamer.  

Michelle ziet de maatschappelijke problemen in Nederland steeds groter worden. Volgens haar heeft dat verschillende redenen. Ze ziet het marktdenken waarin de mens een verwaarloosbare factor is daarbij als een belangrijke oorzaak. De breuklijn tussen de haves en de havenots wordt steeds duidelijker. Ook is er veel vertrouwen in mensen die de regels maken en uitvoeren, maar wantrouwen tegen degenen om wie het zou moeten gaan. Ze stelt: ‘Armoede is geen persoonlijk falen, maar gewoon een gebrek aan geld. De hulpindustrie moet veel pragmatischer en effectiever worden. De mens is in de zorg en de samenleving uit het oog geraakt.’ 

De onvrede met het huidige zorgsysteem resulteerde erin dat Michelle besloot zelf hulp te gaan bieden, met eigen geld. Haar indringende verhalen, in o.a. NRC en op LinkedIn, raken steeds meer mensen en roepen de nodige reacties op. Hierdoor bieden talloze mensen pro-actief hun hulp aan met donaties en vrijwilligerswerk. Inmiddels zoveel dat Michelle de stichting ‘Hoe Kan Ik Je Helpen?’ heeft opgericht. Later dit jaar volgt de lancering van haar crowdfundingsplatform. Michelle kiest er voor zich te richten op Rotterdam en heeft geen landelijke groei-ambities. Hoe zal haar stichting en de fondsenwerving zich gaan ontwikkelen?

Haar inspirerende en confronterende verhaal is de opening van de Vakdag.  

---------------------------

Humanitair activist, bewegingenbouwer en auteur Dan Pallotta – Over de noodzakelijke veranderingen in de non-profitsector

Hoofdpodium

Spreker: Dan Pallotta

‘De manier waarop de samenleving het karakter en de impact van non-profitorganisaties beoordeelt moet fundamenteel anders, zegt Dan Pallotta. De Amerikaanse humanitair activist en auteur vindt dat de vooroordelen die bestaan over de non-profitsector en filantropie, de potentiële impact ervan juist beperken. 

In de goededoelensector heerst het beeld dat ieder dubbeltje moet worden omgedraaid en met de kosten moet vooral zo efficiënt mogelijk worden omgesprongen. Een directeur die te veel verdient of hoge personele kosten zijn voor donateurs soms al reden om te stoppen met geven aan het doel. Pallotta vraagt zich daarom af: waarom bestaan er voor het bedrijfsleven andere spelregels dan voor organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van honger, ziektes of ongelijkheid?

In de grote theaterzaal voeren we (via een video-verbinding) een openhartig gesprek over de noodzakelijke veranderingen in de non-profitsector en de onderwerpen waar Dan al jaren over spreekt en schrijft. Het gesprek zal zich o.a. richten op activisme en het bewerkstelligen van échte verandering, de uitdagingen waarmee fondsenwervers worden geconfronteerd en de toekomst van het vak.

Met het gesprek met Dan Pallotta sluiten we de Vakdag 2023 af.

---------------------------

Theatergezelschap Het NUT speelt ‘Goed goud geld’: theater met een beetje wereldverbetering

Hoofdpodium

Spreker: Greg Nottrot (Het NUT)

Er is een teveel aan geld in de wereld en toch hebben sommige mensen niets. Theatermaker Greg Nottrot heeft een plan en de Vakdagbezoeker wordt daar onderdeel van. Hij speelt een grootse voorstelling over ongelijkheid, overtolligheid en het ongemak en de noodzaak van geld. Het gaat hier over het verwezenlijken van een droom en om die te realiseren, heeft hij geld nodig.

In ‘Goed goud geld’ gaat Greg op zoek naar overtollig kapitaal. Wie heeft het? Waar ligt het? Waarom is het zo’n ongemakkelijk gespreksonderwerp? Wanneer is kapitaal overtollig? En wat is er zo moeilijk aan (uit)delen?

Een voorstelling en spel tussen speler en publiek. Hoe hoog durf jij in te zetten?

---------------------------

Exclusieve voorpremière film 'Uncharitable' van Dan Pallotta

Hoofdpodium

‘Alles wat je dacht te weten over verandering, staat op het punt te veranderen.’ Dat belooft de documentairefilm ‘Uncharitable’ met jou te doen wanneer de film in de herfst van 2023 officieel uitkomt. Of wil jij een van de tweehonderd mensen zijn die de mogelijkheid krijgen de film exclusief eerder te zien, tijdens de voorvertoning op de Vakdag fondsenwerving?

De anderhalf uur durende documentairefilm belooft ‘alles te veranderen wat je ooit hebt gedacht over goeddoen, geven en het oplossen van de grote problemen die de mensheid sinds het begin der tijden hebben geteisterd’. Je krijgt nieuwe inzichten over de manier waarop de non-profitsector kan bouwen aan een wereld waarin niets en niemand buitenspel staat. Laat je inspireren en verlaat de zaal met veel hoop en nieuwe energie.

Interesse om deze exclusieve voorvertoning bij te wonen tijdens de Vakdag? Inschrijven kan wanneer de voorinschrijvingen voor de sessies openen (maximaal tweehonderd bezoekers; wie het eerst komt, het eerst maalt).

---------------------------

Het bouwen van bewegingen voor impact (EN)

Speciaal uit Londen

Spreker: Agustina Oliveri (Freedom from Torture). Moderator: Willeke van Rijn (Resource Alliance).

We bevinden ons op een cruciaal moment in de tijd. Werken we naar een gepolariseerde samenleving, of naar een samenleving waarin mensen rechten hebben, de ongelijkheidskloof kleiner wordt, de natuur wordt gerespecteerd en diversiteit wordt gevierd? En wat is daarbij de rol van fondsenwervers? Hoe mobiliseer je mensen voor activisme? Er is ‘slechts’ 3,5 procent van de mensen nodig, om verandering te creëren.

De Argentijnse Agustina Oliveri vertelt hoe zij een beweging op gang helpt waar inmiddels meer dan 100.000 mensen over de hele wereld strijden voor tolerantie en gerechtigheid. Moderator bij deze sessie is Willeke van Rijn.

Een Engelstalige sessie aangeboden door partner IFC.

---------------------------

Aan de slag met diversiteit, inclusie en gelijkheid - Vijf tips van ervaringsdeskundigen

Spreker: Liana Hoornweg (Partos)

Diversiteit op de werkvloer is een streven waar veel organisaties achter staan. Het loont om een open organisatiecultuur te creëren, waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Bij brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking Partos streven de leden naar diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand en bij de invulling van leidinggevende posities. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Organisaties kunnen namelijk wel streven naar diversiteit op de werkvloer, maar het gaat pas werken als er een inclusieve werkcultuur bestaat. Daarbij is het niet alleen van belang dat er oog is voor de minderheid, maar ook voor de meerderheid.

Wat dit betekent en welke vijf praktische tips de leden van Partos in samenwerking met experts hebben ontwikkeld, deelt directeur Liana Hoornweg tijdens een interactieve presentatie. Tijdens de sessie staat ze stil bij de voordelen van meer diversiteit en inclusie en hoe je ervoor zorgt dat dit in je organisatie realiteit wordt.

---------------------------

Duurzame vrijwillige inzet: kan dat?

Sprekers: Lucas Meijs (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit), René Edinga (NOV / VPTZ Nederland), Amy de Witte (Natuurmonumenten), Mirjam Huisman (VluchtelingenWerk Nederland). Moderator: Pelagia de Wild (Amsterdam UMC Foundation).

Het vrijwilligerswerk is fundamenteel aan het verschuiven. Lucas Meijs gebruikt de metafoor waarin de ‘wilde zalm’ naar ‘kweekvis’ en ‘plankton’ verandert. In een panel onder leiding van Pelagia de Wild staan we stil bij de vragen: ‘Hoe kunnen non-profit organisaties duurzaam mensen aan zich binden? Wat motiveert mensen om zich in te zetten? Onder welke voorwaarden doen ze dit en waarom haken ze eventueel af? Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van vrijwilligerswerk?’

Amy de Witte van Natuurmonumenten en Mirjam Huisman van VluchtelingenWerk Nederland delen hun praktijkervaring met het binden van vrijwilligers voor complexe taken. René Edinga gaat in op voorbeelden in de terminale zorg, o.a. binnen hospices. Meijs zal pleiten voor het kunnen opzetten van een gezamenlijk ecosysteem. Zet je schrap voor een enerverende discussie.

---------------------------

Fondsen werven met Salesforce

Spreker: Jeroen Beelen (Save the Children)

In deze sessie zal Jeroen Beelen je meenemen in het proces van fondsen werven met Salesforce. Hoe segmenteer je je donateurs en bouw je een 360-graden beeld op? En wat is het geheim van de succesvolle, data-gedreven online campagnes van Save the Children?

---------------------------

Versterk je impact: de kracht van e-mail en social media voor goede doelen

Spreker: Marthijn Dam Wichers (Spotler).

Tijdens deze demo-sessie ontdek je hoe je met Spotler op een gebruiksvriendelijke manier relevant en persoonlijk kan communiceren door uitgebreide segmentatie- en personalisatiemogelijkheden, en hoe je in de nieuwe e-maileditor de mooiste content maakt voor bulkmails en geautomatiseerde campagnes. Daarnaast krijg je inspiratie hoe Wakker Dier al jaren succesvol Spotler inzet voor hun verschillende marketing en communicatie uitingen.

Tot slot ervaar je hoe Spotler social marketeers de mogelijkheid biedt om gevat te zijn en converterende social posts te doen vanuit één platform. En dat niet alleen; je kunt vanuit hier ook per kanaal direct de interactie aangaan met volgers en mensen die reageren op je posts. De demo wordt gegeven door Marthijn Dam Wiggers.

---------------------------

Het effect van fiscale maatregelen op particulier geefgedrag

Sprekers: Remco Keij & Wilbert van Vliet (HVK Stevens)

 

Vanouds probeert de overheid fondswerving fiscaal te steunen. In Nederland doen we dat door middel van de giftenaftrek, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en periodieke giften. Met name deze laatste giften zijn de laatste tijd in opspraak. Deze giften zouden door zeer vermogenden worden misbruikt. Het kabinet kwam te vlot met een reactie: de giftenaftrek moest worden ingeperkt voor de hele grote giften (meer dan 250.000 euro). Allengs werd de argumentatie voor de maatregel gewijzigd. Een argument dat de staatssecretaris een paar keer naar voren liet komen, was dat de giftenaftrek toch eigenlijk niet helpt.

Hierover gaan Remco Keij en Wilbert van Vliet in gesprek met Vakdagbezoekers. Als belastingadviseurs adviseren zij regelmatig over giftenaftrek en anbi-regeling en dan zien we dat fiscale regels giften kunnen stimuleren. Praktische vragen en ervaringen over die regeling kunnen dan worden besproken. Tegelijk horen we graag van fondswervers of en hoe zij de fiscale maatregelen gebruiken om meér giften te werven. Heeft de giftenaftrek effect? Of is deze te complex? Helpt een fiscale stimulans als deze in de praktijk bij het maken van keuzes? Werkt de giftenaftrek bij vermogenden weer anders dan bij kleine gevers? Verwachten we een terugloop van major donors door de nieuwste maatregelen en het ongunstigere politieke klimaat?

Doel is samen tot een conclusie te komen over het geefgedrag van particulieren en het effect van fiscale maatregelen. De sessie zou vervolgens zelfs een aanzet kunnen worden voor maatschappelijk debat: niet vanaf de (Haagse) tekentafel, maar vanuit de praktijk. Juist fondsenwervers krijgen immers te zien welke keuzes gevers maken.

---------------------------

Salesforce implementatie voltooid! Missie volbracht!...?

Sprekers: Alex Wijnands & Marnix van der Graaff (Ebicus)

 

Na de initiële implementatie van Salesforce komen veel organisaties voor een reeks uitdagingen te staan. Gewenste innovaties, uitbreidingen en verbeteringen blijken vaak complex te zijn en er blijkt vaak zeer specifieke kennis en ook multidisciplinaire expertise nodig. Met elke uitbreiding wordt de applicatie tegelijkertijd moeilijker te onderhouden. Het doorvoeren van verbeteringen en innovaties gaat steeds minder snel en kost tegelijkertijd steeds meer geld. De verwachtingen blijven achter bij de ooit gestelde doelen en gemaakte beloftes.

In deze interactieve presentatiesessie bespreken Alex Wijnands en Marnix van der Graaff alle vragen rondom het onderhouden en optimaliseren van je Salesforce omgeving in het algemeen en je fondsenwervingsproces in het bijzonder.

---------------------------

De digitale mobiele collecte, een pareltje voor jouw mix van fondsenwervende middelen?

Spreker: Jeroen de Rooij (MIC)

Ieder goed doel zou de digitale mobiele collecte een prominente plek moeten geven in de mix van fondsenwervende middelen. Waarom? Met een digitale mobiele collecte kunnen goede doelen mensen op een makkelijke, snelle en leuke manier in actie laten komen. Niet alle mensen willen koekjes bakken, (halve) marathons lopen, of andere tijdrovende en inspannende activiteiten ondernemen. Met een digitale mobiele collecte kan deze grote groep mensen met hun mobiele telefoon, in slechts een paar minuten tijd, ook meehelpen en (veel) geld ophalen.

In deze sessie laat Jeroen de Rooij zien hoe je de digitale mobiele collecte kunt opnemen in de mix van fondsenwervende middelen en hoe je daar jarenlang plezier van kunt hebben.

---------------------------

Effectief en betaalbaar het grote publiek bereiken

Spreker: Noortje Lankhaar & Jessica Bhawanie (Ster)

 

Waar liggen jouw grootste uitdagingen? Is dat een groei van naamsbekendheid, een verbetering van je imago of een toename van vaste donateurs? Is het voor jou belangrijk dat de korte termijneffecten direct zichtbaar en meetbaar zijn of focus jij je op lange termijn branding doelstellingen?

Wanneer je ambitieuze doelen hebt, dien je het grote publiek te bereiken. Dat is voor niet commerciële organisaties heel toegankelijk via Ster: reclame maken op het NPO-netwerk kan vanaf 2.000 euro. Maar hoe pak je dit aan en hoe zorg je ervoor dat je met een online-, televisie- of radiocampagne het beoogde effect behaalt?

Ster heeft veel tools, onderzoek en kennis in huis om je hierbij te helpen. In deze sessie vertellen Noortje Lankhaar en Jessica Bhawanie je hier graag meer over.

---------------------------

De acceptgiro is verdwenen: wat zijn de alternatieven?

Sprekers: Arné Dutij (Mailtraffic), Bert de Jong (ProjectPerfect), Peter van Kooten (CDDN). Moderator: John van Duin (Resto VanHarte).

 

Decennialang haalden goede doelen geld op met de acceptgiro, maar sinds 1 juni 2023 is dat officieel verleden tijd. Betalen via papier is ondertussen overvleugeld door digitale alternatieven zoals automatische incasso, internetbankieren en QR-doneren. Als signaalfunctie had het gele invulformulier grote waarde. Hoe vangt de sector het verdwijnen van de acceptgiro op en hoe reageren donateurs op de veranderingen?

De goededoelensector ontwikkelde Mijn eenmalige gift: een papieren alternatief voor de acceptgiro exclusief voor de goededoelensector. Ruim honderd non-profits, bureaus en brancheverenigingen werkten daaraan mee. Tegelijkertijd kiezen goede doelen én donateurs voor andere (creatieve) oplossingen.

Tijdens deze sessie gaan initatiefnemer van de projectgroep waaruit Mijn eenmalige gfit ontstond Arné Dutij, ontwikkelaar van Paypen Peter van Kooten en Bert de Jong van adviesbureau ProjectPerfect met elkaar in gesprek over de alternatieven die zijn ontstaan en hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het gesprek wordt gemodereerd door John van Duin, manager fondsenwerving bij Resto VanHarte.

---------------------------

Speeddaten met wetenschappers

Deelnemers: Malika Ouacha (Rotterdam School of Management), Claire van Teunenbroek (University of Twente), Marlou Ramaekers (Vrije Universiteit), Barry Hoolwerf (VU, moderator), Tine de Bock, Tine Faseur (beide KU Leuven), Ann-Sophie Bouckaert, Freek van Baelen (beide HOGENT) & Souhail Haouari (UNICEF, masterthesis).

    

   

Tijdens deze sessie krijgen deelnemers van de Vakdag de kans om in een informele en boeiende setting te spreken met vooraanstaande wetenschappers op het gebied van fondsenwerving en filantropie uit Nederland en België. Onze line-up van deskundige wetenschappers omvat specialisten in diverse aspecten van dit dynamische vakgebied, waardoor deelnemers de gelegenheid hebben om te leren en inzichten op te doen over een breed scala aan onderwerpen. Stel de vragen aan de mensen die het hun beroep hebben gemaakt om expert te zijn! 

Of je nu geïnteresseerd bent in het begrijpen van persoonsprofielen voor effectievere fondsenwerving, het ontdekken van nieuwe trends in crowdfunding, het verkennen van bi-culturele filantropie en diversiteit, of het verkrijgen van diepgaand inzicht in ethische kwesties in fondsenwerving, deze onderzoekers zitten klaar om hun kennis met jou te delen. 

Daarnaast kun je met hen praten over strategieën voor het stimuleren om als vrijwilliger aan de slag te gaan, het bevorderen van ethische praktijken in fondsenwerving en het landschap van de internationale filantropie. Gebruik deze kans om waardevolle connecties te leggen met de experts, vragen te stellen en te discussiëren over actuele vraagstukken binnen het vakgebied. 

De sessie wordt georganiseerd door ERNOP - European Research Network on Philanthropy. ERNOP vertegenwoordigt meer dan 250 wetenschappers die filantropie vanuit verschillende invalshoeken bestuderen.

---------------------------

Hoe krijg je meer en trouwe culturele Vrienden?

Sprekers: Tessa Kloost (Museum CatherijneConvent) & Nina Scholtens (Parkstad Limburg Theaters). Moderatoren: Hans van der Westen & Joyce Smeltink (LVWB Fundraising).

  

Veel culturele organisaties willen (meer) particuliere gevers betrekken en daar liggen ook goede kansen. Maar hoe maak je van een klant een trouwe Vriend en behoud je die ook voor langere tijd? Een goed doordachte ’donor journey’ is een van de middelen die je daarvoor handig kunt inzetten. En je kunt je voordeel doen door slim gebruik te maken van data uit je eigen database en via social media gebruik van jouw achterban.

In deze sessie geven we voorbeelden uit de praktijk van twee culturele instellingen: fondsenwervers Nina Scholtens van Parkstad Limburg Theaters en Tessa Kloost van Museum CatherijneConvent delen hun kennis en ervaring. Ook komt aan bod hoe goede doelen hun donateurswerving aanpakken en wat beide werelden van elkaar kunnen leren. Kom je ook inspiratie en ideeën opdoen om jouw donateurs- of vriendenwerving op een hoger plan te tillen?

Moderators van deze sessie zijn Hans van der Westen en Joyce Smeltink van LVWB Fundraising.

---------------------------

Hoe het Nederlandse Rode Kruis de overstap maakte naar datagedreven fondsenwerving

Sprekers: Bas Cuperus (The Data Agency) & Inge Meijer (Nederlandse Rode Kruis)

 

Tijdens deze sessie nemen Inge Meijer, senior database manager bij het Nederlandse Rode Kruis, en Bas Cuperus, managing consultant bij Invenna, je mee in de wereld van datagedreven fondsenwerving. Ze bespreken de manieren waarop het Rode Kruis datagedreven werkt en hoe de weg daar naartoe liep. Ze staan extra stil bij de huidige uitdagingen in de fondsenwervingssector, hoe het Rode Kruis hiermee omgaat en de verbindende rol die The Data Agency (EDM, GeoMarktprofiel en Invenna) speelt in hun succesverhaal.

Dit alles verduidelijken ze aan de hand van twee praktische voorbeelden: de lancering van één van de grootste (marketing)campagnes van 2023 en de automatisering van het nalatenschapstraject.

---------------------------

Grip op groei uit grotere giften: vind de grootste stap vooruit voor jouw organisatie

Sprekers: Vera Peerdeman & Hans Broodman (Nassau Fundraising)

 

Wil je meer resultaat uit middle donors, major donors of nalatenschappen? Wil je de bestaande activiteiten voor deze doelgroepen verbeteren of omzetten naar een succesvol, doorlopend jaarprogramma? En wil je weten wat in jouw specifieke situatie de kansen zijn om een grote stap vooruit te maken? 

We starten ‘Outside in’ en verdiepen ons in de wereld van middle donors, major donors en toekomstige erflaters. Je leert waarin hun wensen, behoeften en verwachtingen onderling verschillen en wat dit vraagt van jouw fondsenwerving. Daarna kijken we ‘Inside out’ vanuit jouw specifieke situatie: we laten je de speciaal ontwikkelde quickscans zien, waarmee je leert wat voor jouw organisatie de grootste stap vooruit is. Je verlaat de sessie dus niet alleen met nieuwe inzichten, maar krijgt ook concreet maatwerk advies waarmee je meteen aan de slag kunt. 

Deze sessie door Vera Peerdeman en Hans Broodman is geschikt voor fondsenwervers van alle niveaus en speciaal voor mensen die de inkomsten uit grotere giften willen laten groeien in 2024. 

Naast de ‘Grip op Groei’ sessies is het ook mogelijk om individueel met een expert van Nassau Fundraising te kijken wat de grootste stap vooruit is voor jouw organisatie. Lees hieronder meer.

---------------------------

Grip op groei uit grotere giften: individuele quickscans

Door: Vera Peerdeman & Hans Broodman (Nassau Fundraising)

 

Wil je meer resultaat uit middle donors, major donors of nalatenschappen? Wil je de bestaande activiteiten voor deze doelgroepen verbeteren of omzetten naar een succesvol, doorlopend jaarprogramma? En wil je weten wat in jouw specifieke situatie de kansen zijn om een grote stap vooruit te maken? In de Royal Bar organiseert Nassau Fundraising een individuele quickscan: een individueel gesprek van ongeveer twintig minuten, dat helemaal draait om jouw situatie.

Bij binnenkomst kun je kiezen: wil je een grote stap vooruit maken met de fondsenwerving van middle donors, van major donors of van nalatenschappen? Na je keuze schuif je aan bij een van onze experts. Samen doorlopen we een speciaal ontwikkelde quickscan: een set vragen die inzicht geven in jouw specifieke situatie. Dat levert een uniek plaatje op. Na afloop krijgt je gratis maatwerk advies. We zorgen dat het lekker concreet is, zodat je met het advies in de hand meteen aan de slag kunt.

De individuele quickscans vinden plaats in de Royal Bar tussen 9.00 en 11.30 uur en tussen 13.00 en 13.30 uur. Inschrijven kan door een mail te sturen aan maartje@nassau.nu. Neem je graag een collega mee? Dat kan. Geef dit duidelijk aan in de mail aan Maartje.

---------------------------

Projectcommunity als marketingkracht: bereik effectief generatie Y & Z

Spreker: Sietske Broekhuizen (Story Bridge)

Hoe bereik je de nieuwe generatie donoren en stel je het voortbestaan van je organisatie veilig? Sietske Broekhuizen (zelf Generatie Y) presenteert hoe je door het inzetten van mensen uit je ‘projectcommunity’ in de fondsenwerving en communicatie, campagnes opzet die aanslaan bij jongere generaties. Kernwoorden hierbij zijn authenticiteit, realtime communicatie, interactiviteit en social justice. Het inzetten van de projectcommunity past in de trend van ‘lokalisatie’, een ontwikkeling die vooral op internationaal niveau veel voorkomt, maar ook relevant is voor binnenlandse organisaties. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de expertise en talenten van mensen uit de ontvangende gemeenschap.

Tijdens deze presentatie laat Sietske verschillende fondsenwervingstalenten uit projectcommunity's aan het woord komen. Samen laten ze zien dat campagnes maken die Gen Y en Z aanspreken op deze manier eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is.

---------------------------

Het verwaarloosde middle child van fondsenwerving: middle donors

Spreker: Isabel Penne (Fundraisers Alliance Belgium)

In het niemandsland tussen direct marketing met reguliere schenkers (one-to-many) en de persoonlijke aanpak van major gift fundraising (one-to-one) ligt het rijk van de middle donors (one-to-some). Middle donor fundraising is arbeidsintensief en vraagt om een bijzondere strategische aanpak. Deze kwantitatief middelgrote groep schenkers vraagt om speciale kwalitatieve aandacht. Geen eenvoudige opdracht. Daarom blijft de mid-level donor vaak het verwaarloosde ‘middle child van de fondsenwerving.

De mid-level donors zijn in de fondsenwervingsfamilie kinderen met bijzondere karaktereigenschappen en specifieke verwachtingen. Zij vertegenwoordigen een segment in de donorgemeenschap dat bereid is een duurzame relatie uit te bouwen en een groter engagement op te nemen voor de organisatie. Ze maken een kleiner percentage uit binnen de schenkersgroep maar zorgen voor een groter percentage in het financieel eindresultaat. Middle donor fundraising is niet zomaar een tool om uit te proberen, maar moet deel uitmaken van een strategische langetermijnplanning in de donor journey

Voorzitter van FAB Isabel Penne vertelt over wie de middle donors zijn en geeft leidraden om een mid-level donor-strategie uit te werken die donor centred, impactvol en uniek is. 

Een sessie aangeboden door partner FAB.

---------------------------

Donateurgericht fondsen werven: een paneldiscussie

Sprekers: Tine Faseur (KU Leuven), Jordan van Bergen (Stichting Donateursbelangen) & Bram Schaper (Stichting Doneer Effectief). Moderator: Petra Hoogerwerf (Vakblad fondsenwerving, Sparkle Academy).

  

In deze paneldiscussie gaan we in gesprek over donateurgerichte fondsenwerving. Een hot topic. Tine Faseur doet als assistent professor Marketing onderzoek naar ethiek in fondsenwerving vanuit het standpunt van de donateur. Ze benoemt zeven drijfveren op basis waarvan schenkers de aanvaardbaarheid van diverse fondsenwervingsactiviteiten beoordelen: keuzevrijheid, authenticiteit, effectiviteit, efficiëntie, respect, verantwoording en eerlijkheid.

In de visie van Jordan van Bergen moet de basis op orde zijn om écht donateurgericht te werken: een online donateursomgeving waarbij de donateur via zelfservice hun communicatievoorkeuren en persoonsgegevens zelfstandig kunnen beheren. Ook hamert hij op transparantie als het gaat om de kosten van fondsenwerving en de privacywetgeving.

Tenslotte schuift Bram Schaper aan. Stichting Doneer Effectief beveelt goede doelen aan die in bezit zijn van een top-beoordeling op effectiviteit, verkregen door onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekinstellingen. Criteria als transparantie en donatiebehoefte zijn daarin een minimale norm. Ook stelt Doneer Effectief hoge eisen aan donateur privacy.

Een gesprek met de sprekers én de zaal. De sessie wordt geleid door Petra Hoogerwerf, hoofdredacteur van Vakblad fondsenwerving.

---------------------------

Supporter Experience

Spreker: Gülsün Gün (Studio 4 Impact)

In deze sessie neemt Gülsün Gün je mee op reis langs de zes pijlers van het Supporter Experience Framework en geeft zij antwoord op de vraag: ‘Hoe creëer ik consistent een onderscheidende geefbeleving waardoor supporters langer blijven, meer geven, bereid zijn in actie te komen en positief zullen praten over mijn organisatie?’ 

Een vraag die veel organisaties bezighoudt. Want alleen met de emotionele, financiële en actieve steun van grote groepen mensen is het mogelijk om meer impact te maken. De zes pijlers van het framework - strategie, governance, cultuur, klantinzicht, metrics en journeys – bieden inzicht en geven houvast voor organisaties die hiermee aan de slag willen. 

---------------------------

Transformeren voor impact

Spreker: Petra Hoogerwerf (Vakblad fondsenwerving, Sparkle Academy)

Impact maken: dat wil elke maatschappelijke organisatie. En tegelijkertijd leven we in een onzekere tijd met internationale spanningen, toenemende kosten en personeelstekorten. Organisaties hebben wendbaarheid en slagkracht nodig. Maar hoe organiseer je dat? Hoe komen besluiten zo tot stand dat de impact leidend is? En wat is de veranderende rol van fondsenwervers als het om impact maken gaat? Hoe zorg je dat een organisatie elke dag werkt aan verbeteringen voor de klanten, de gevers én de medewerkers? 

In een interactieve sessie gaat Petra Hoogerwerf in op de principes van transformeren voor impact, gebaseerd op nieuwe inzichten.

Hier gevestigd en elders geven

Sprekers: Malika Ouacha (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) & Jamie Schaduw (Stichting Kariu)

 

Diasporische en bi-culturele non-profit organisaties zijn er in Nederland in grote getalen. Tijdens deze sessie gaat Malika Ouacha in gesprek met Jamie Schaduw over hoe het is om in Nederland gevestigd te zijn en in het thuisland de gever te zijn.

Malika en Jamie creëren inzicht in hoe zij deze filantropische brug ervaren en hoe zij deze hebben gecreërd. Vervolgens spreken ze over hoe zij de toekomst zien van diasporische en bi-culturele filantropie en hoe zij andere non-profit organisaties hierin kunnen betrekken.  

---------------------------

Fondsenwerving op maat: geefmotieven gebruiken in campagnes

Sprekers: Ann-Sophie Bouckaert & Freek van Baelen (HOGENT)

Het Research Centre for Sustainable Organizations van de Belgische HOGENT startte in 2019 met een grootschalig onderzoek naar het geefgedrag van de modale Vlaming aan goede doelen. Uit dit onderzoek kwamen een aantal algemene inzichten naar voren over wie de gevers zijn en wat ze belangrijk vinden. Het onderzoek leverde daarnaast heel wat data op waaruit de onderzoekers verschillende groepen konden segmenteren. Dit leidde hen ertoe geefpersona’s te creëren. Hierover verscheen eerder een artikel in het Vakblad fondsenwerving. 

In deze workshop gaan onderzoekers Ann-Sophie Bouckaert en Freek van Baelen dieper in op de geefmotieven die de persona’s vorm geven. Ze bekijken hoe het succes van campagnes vergroot kan worden door in te spelen op de geefmotieven van een persona. Deelnemers krijgen handvaten aangereikt hoe ze op maat kunnen communiceren met hun doelgroep.

---------------------------

Crowdfunding: Hoe informeel mag het zijn?

Sprekers: Claire van Teunenbroek (University of Twente), Marlou Ramaekers (Vrije Universiteit Amsterdam) & Maud Dik (Creative Funding)

Crowdfunding, online werven voor een afgebakend project via een crowdfunding platform, wint steeds meer aan populariteit. Toch is het leiden van zo’n project niet altijd eenvoudig. Wat is ervoor nodig? Tijdens deze sessie bespreken we één van de belangrijkste aspecten van crowdfunding: relatiemanagement. Crowdfunding benadrukt het belang van het betrekken van donateurs en het stimuleren van hun betrokkenheid bij de organisatie en het project. Wat heb je nodig om op deze manier succesvol geld in te zamelen? Hoe sluit relatiemanagement aan bij de beloningen die donateurs kunnen kiezen? Denk ook aan vragen over de inzetbaarheid van crowdfunding: In hoeverre kunnen we crowdfunding vaker gebruiken?

Deze interactieve sessie wordt geleid door twee deskundige wetenschappers: dr. Claire van Teunenbroek, gespecialiseerd in donatie- en beloningsgebaseerde crowdfunding, en Marlou Ramaekers, met expertise op het gebied van informeel werven, die aan de hand van twee casestudies hun kennis zullen delen. Het gesprek wordt gemodereerd door Maud Dik van het crowdfundingplatform Creative Funding.

---------------------------

De vijf belangrijkste inzichten uit onderzoek voor effectieve nalatenschappenwerving

Sprekers: Arjen van Ketel & Lena Vizy (Legacy Futures)

 

Inkomsten uit nalatenschappen zijn inmiddels voor veel organisaties een essentieel onderzoek van hun fondsenwervingstrategie. Erfenissen vormen gemiddeld 32 procent van de particuliere fondsenwervingsinkomsten voor organisaties. Prognoses wijzen op een aanhoudende groei tot na 2050. Het is cruciaal voor goede doelen om nú te investeren in een optimaal financieel fundament voor de volgende decennia.

Arjen van Ketel en Lena Vizy delen in deze interactieve workshop hun inzichten en adviezen voor succesvolle nalatenschappenwerving. Ze gidsen je door de meest significante trends en aanbevelingen uit de Dutch Legacy Monitor en actuele wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit distilleren zij praktische tips om de communicatie rond nalatenschappen effectief en succesvol te maken.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zijn of haar organisatie klaar wil stomen en voor een duurzame groei in nalatenschappen en open staat voor vernieuwing.

---------------------------

Het beste van twee werelden: wat is de ideale aanpak om major donors te werven?

Sprekers: Fusien Verloop & Marischka Leenaers (LVWB Fundraising)

 

De culturele sector is sterk in relatiegerichte werving van (middel)grote gevers, bijvoorbeeld via geefcirkels. De kracht daarvan zit in de werving van nieuwe leden via de al betrokken, bestaande leden én een goed stewardship programma, dat schaalbaar is. Goede doelen zijn goed in het vinden en binden van de juiste prospects vanuit hun database, een aanpak die de culturele sector minder inzet. Allebei de manieren werpen hun resultaten af. Maar zou een mix van beide niet nog veel beter werken?  

Dit gaan Fusien Verloop en Marischka Leenaers samen met Margot Palmen uitzoeken aan de hand van ervaringen van een aantal ervaren fondsenwervers die zowel de goede doelen als de culturele sector goed kennen. Er komen voorbeelden uit de praktijk aan bod en daarna is er alle ruimte voor vragen en discussie. 

---------------------------

Innovatie: Design Thinking

Sprekers: Mathijs Harink (Longfonds) & Ellen Janssens (EpilepsieNL)

 

Laten we eerlijk zijn: als branche zijn we weinig innovatief. Tijd om hier verandering in te brengen! ‘Design Thinking’ is een mensgerichte benadering van innovatie die behoeften van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor (zakelijk) succes integreert. Een methode die verder kijkt dan alleen fondsenwerving, maar een vraagstuk als organisatie integraal aanvliegt. 

Mathijs Harink en Ellen Janssens gaan nader in op wat Design Thinking precies is, welke tools Design Thinking ons biedt en illustreren het gebruik ervan aan de hand van succesvolle cases. We gaan in op hoe je deze tools in je eigen organisatie in kunt gaan zetten en gaan samen met deze tools aan de slag. Zo proberen we een antwoord te vinden op een vraag waar velen van ons tegen aan lopen: hoe creëer ik tijd, budget én draagvlak om te innoveren? 

---------------------------

De belofte van digitalisering in fondsenwerving en waarom het nog steeds niet werkt…

Sprekers: Jeroen Houwen (Trybes)

Op basis van de behoefte en het gedrag van je doelgroep écht relevant communiceren, dat is een van de grote beloften van digitale fondsenwerving. De ingrediënten zijn vaak al voorhanden met een goed CRM systeem en gekoppelde marketing automation. Dat kan dan toch niet anders dan succesvol zijn?

Het klinkt zo simpel, toch blijkt het niet gemakkelijk. Maar waar zit die complexiteit? Waarom lukt het de meeste organisaties niet om succesvol digitaal fondsen te werven? Is het de data-architectuur die niet goed staat? Zijn de tools niet goed aan elkaar vastgeknoopt of zijn de tools zelf te ingewikkeld? Of ligt het niet aan de tools, maar aan de organisatie, de kennis of de mensen?

In deze sessie deelt Jeroen Houwen de grootste redenen waarom digitalisering van fondsenwerving niet lukt. Een aantal Trybes-klanten delen hun missers in deze transitie en natuurlijk gaan we in gesprek over de oplossing!

---------------------------

De revival van direct mail door AI en Big Data

Sprekers: Olaf van Rijn (Whooz) & Jeroen Balke (Mailweb.nl)

 

Het online platform Mailweb.nl en segmentatiespecialist Whooz maken het mogelijk om Artificial Intelligence en Big Data in te zetten bij direct-mail campagnes. Olaf van Rijn en Jeroen Balke demonstreren op de Vakdag de mogelijkheden en laten zien hoe fondsenwervers dit zelf op een eenvoudige manier kunnen implementeren.

---------------------------

Het succes van community fundraising in de praktijk

Sprekers: Maks Jorritsma & Lizzy Kreeftmeijer (Kentaa)

 

De wereld verandert, het geefgedrag verandert, maar veranderen we wel op tijd mee?

Uitdagingen als een verouderde achterban, weinig diversificatie in de inkomstenstromen, digitalisering, handjes tekort, het is ons allemaal bekend. Uitdagingen aangaan betekent innoveren, veranderen en lef hebben. Soms zijn we te bang en blijven we hangen in wat bekend en vertrouwd is. Maar wat als je met verandering juist uitdagingen kan tackelen? En het stiekem helemaal niet zo spannend is?

In deze interactieve presentatie leggen we de beginselen van Community Fundraising uit en bespreken we de dagelijkse dilemma’s met een panel van fondsenwervers uit het veld. En met jou. We rennen met een microfoon door de zaal, want we zijn ook benieuwd naar hoe jij in de wedstrijd staat. Praat mee!

---------------------------

Zet de donateur in het hart van je organisatie - in 4 stappen naar een langdurige relatie

Spreker: Henri van Avezaath (Apteco)

Een langdurige relatie met je donateurs vormt de kern van duurzaam succes. Dit doe je door de donateur centraal te stellen en te luisteren naar hun behoeften. De data die je over hen hebt verzameld dient als basis. Door een datagedreven aanpak kun je je donateurs beter begrijpen en aanspreken. Dit leidt tot meer betrokkenheid, loyaliteit en donaties.

Hoe doe je dat? Er zijn 4 essentiële stappen die je datagedreven laten werken: data verzamelen en samenbrengen, omzetten naar inzichten en op basis van deze inzichten je doelgroep selecteren en gepersonaliseerde campagnes opstarten. Een aanpak die haalbaar is voor iedereen. Datagedreven werken is een manier om je donateurs beter te leren kennen en om je communicatie en marketingactiviteiten te optimaliseren.

Henri van Avezaath zal aan de hand van concrete voorbeelden laten zien hoe je de vier stappen kunt toepassen in jouw eigen organisatie. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden van o.a. de Cats Protection, die in één jaar tijd en vanuit niets naar datagedreven zijn gegaan, het WWF UK die een bestaande campagne opnieuw ontwierp en retentiecijfers verdrievoudigde en nog enkele andere voorbeelden.

---------------------------

Data Inside in de Queens Club

Verzorgd door: Data Inside

In de Queens Club in het Beatrix Theater presenteert Data Inside een programma over nieuwe inzichten en trends op het gebied van digitalisering.

  • 10:00 - 11:00: Markttrends (Uitgebreid)
  • 11:30 - 12:10: Inzichten uit data: wat brengen de nieuwste ontwikkelingen ons?
  • 12:20 - 13:00: Contactstrategieën: Evalueren en voorspellen met AI
  • 13:30 - 13:50: Markttrends (Compact) - neem je lunch mee!
  • 14:00 - 14:40: Klantcase: betere resultaten door segmenteren op persona’s 
  • 14:50 - 15:30: Online campagnes: van werving tot vervolggedrag in één dashboard

---------------------------

Verbeter je online resultaat met growth hacking

Sprekers: Carola van Dalen (CliniClowns) en Martijn Witteman (Elke Dag Beter)

Martijn Witteman en Carola van Dalen nemen je mee in de wereld van growth hacking. Wat is het, hoe werkt het en hoe ga pas je het toe om online leads en donateurs te werven?  

Met concrete voorbeelden van experimenten van goede doelen hoor je direct hoe het werkt in de praktijk. Carola deelt openhartig wat het voor CliniClowns betekent om deze nieuwe manier van werken te implementeren en welke lessen ze hieruit halen. 

Spoiler alert: je verlaat deze energieke sessie letterlijk anders dan dat je binnenkomt.

---------------------------

Ontdek het verborgen goud in je database

Sprekers: Bas van Breemen & Luca Braak (Mindwize)

Iedere grote non-profit wil haar database inzetten de fondsenwerving effectiever te maken. Tijdens deze workshop vertellen Bas van Breemen en Luca Braak waar je het verborgen goud in je database vindt. Ontdek hoeveel waarde er in je donateursbestand verborgen zit, welke belangrijke segmenten vaak over het hoofd worden gezien en hoe je die mensen het beste kan benaderen.

Een praktische, toepasbare sessie met veel voorbeelden die ertoe zal leiden dat je de relatie met je donateurs kunt verbeteren. De workshop is met name interessant voor stichtingen met een actief donateursbestand van minimaal tienduizend donateurs.

---------------------------

Waar direct mail en duurzaamheid elkaar ontmoeten

Spreker: Coert Knijnenberg (Nic. Oud)

In deze rondetafelsessie wisselen we praktijkervaringen uit over het verduurzamen van direct mail voor fondsenwervers. Er komen voorbeelden en samples van succesvolle mailings over tafel, o.a. van mailings die zijn verpakt en verzonden in het recent geïntroduceerde Biosiel®: een duurzame verzendverpakking die is ontwikkeld als vervanger van folie en vensterenveloppen. Ook andere gepersonaliseerde vormen van (recycled) papier verpakken zullen de revue passeren. 

Laat je inspireren en kom ook naar deze informele praktijksessie, geleid door Coert Knijnenberg. Neem vooral je eigen ‘groene’ voorbeelden mee.

---------------------------