HVK Stevens

HVK Stevens Logo - Kleur - Zwart

hvk-stevens.com

HVK Stevens is een fiscaal, juridisch advieskantoor met inhouse notariaat. HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, families en het achterliggende familiebedrijf en goede doelen. Wilbert van Vliet is als ANBI en goede doelen-specialist verbonden aan HVK Stevens. Hij geeft lezingen en seminars over dit onderwerp en schrijft geregeld artikelen. HVK Stevens heeft mede dankzij de kennis en ervaring van Wilbert, jarenlange ervaring met het beoordelen van ANBI-statussen van cliënten, welke hij vooraf afstemt met de Belastingdienst. Ook reviewt hij, indien nodig, alternatieve manieren om activiteiten in ANBI's te structureren. In dit kader beoordeelt hij ook de overige fiscale risico's en kansen voor de ANBI's.  

Bij haar cliënten staat HVK Stevens bekend om een professionele, betrokken en persoonlijke samenwerking, waarbij zij niet alleen adviezen opstellen maar deze ook direct succesvol implementeren. Met zo’n 75 professionals streven we ernaar om onze cliënten op topniveau te ondersteunen.

ANBI-status

Behartigt uw instelling een algemeen belang? Dan kan uw instelling als ANBI worden aangemerkt. Dit kan aanzienlijke fiscale voordelen met zich meebrengen. Uiteraard dient dan wel aan de juiste voorwaarden te zijn voldaan.

Het is belangrijk dat de instelling aan de ANBI-vereisten voldoet. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de Belastingdienst de ANBI-status niet verstrekken of (met terugwerkende kracht) intrekken. Een instelling moet het algemeen belang (blijven) dienen, zowel statutair als feitelijk, voor meer dan 90%. ok dient de instelling aan specifieke administratie- en publicatieverplichtingen te voldoen.  

Het komt vaak voor dat een instelling van mening is dat het algemeen belang wordt behartigt, terwijl de Belastingdienst hier toch anders over denkt. Dit is in sommige gevallen lastig om te bepalen, bijvoorbeeld wanneer er ook particuliere belangen in het geding zijn. Denk hierbij aan onderwijsinstellingen: dergelijke instellingen bewerkstelligen dat een student bepaalde specifieke kennis en ervaring opdoet, of een buurthuis dat zorgdraagt dat omwonenden niet in een sociaal isolement raken.  

Uit de praktijk blijkt dat de Belastingdienst nog wel eens het standpunt inneemt dat dergelijke instellingen de particuliere belangen van de doelgroep dienen. Dit is echter niet altijd juist. Immers, het dienen van een algemeen belang (onderwijs of welzijn) gaat nagenoeg altijd hand in hand met het dienen van de belangen van de doelgroep (studenten of kwetsbaren). In discussies met de Belastingdienst maakt fiscaal, juridisch advieskantoor HVK Stevens een duidelijk onderscheid tussen het doel (onderwijs of welzijn) en het middel (colleges en workshops of activiteiten in het buurthuis) om zodoende duidelijk te maken dat het algemeen belang primair en rechtstreeks wordt gediend. 

ANBI's en het werven van fondsen

In de praktijk ontstaat er voorts geregeld discussie over de vraag in hoeverre een ANBI, activiteiten tegen betaling mag uitvoeren. Dergelijke betaalde activiteiten worden vaak aangeduid als (semi-) commerciële of bedrijfsmatige activiteiten. Ook ontstaan er bij instellingen vaak vragen over de gevolgen van betaalde activiteiten voor de btw en vennootschapsbelasting. Wanneer moet een ANBI aangifte doen?  

Hetzelfde geldt voor ANBI's met aandelenbelangen in (commercieel dan wel maatschappelijke) vennootschappen. Wordt hier het  algemeen belang mee gediend of is er sprake van fondswerving? Voor meerdere instellingen heeft HVK Stevens beoordeeld of het houden van aandelenbelangen an sich, impact investing en social venturing mogelijk in strijd kan zijn met de regels omtrent commerciële activiteiten en doelactiviteiten. Hierbij ontstaat vooral discussie indien er sprake is van een combinatie: een rendabele investering die tevens het doel van de ANBI dient.