Cisis

Cisis-combocisis.nl

CISIS Goede Doelen Consultancy

Kennis van Nederlandse Goede Doelen als fundament
CISIS is een business consultancy bedrijf met 100% focus op de Goede Doelen sector. CISIS beschikt over diepe kennis van bedrijfsvoering vraagstukken. Onze visie, sector- en proceskennis vertalen wij naar kennisproducten, softwareapplicaties en best practices specifiek voor Nederlandse Goede Doelen sector.

Als basis voor onze softwareapplicaties gebruik wij Salesforce, het meest krachtige en innovatieve CRM- en ontwikkelplatform ter wereld.

CISIS heeft als missie, haar klanten, de sector en daarmee de wereld een beetje beter te maken. Wij streven voor onze klanten naar lagere kosten, hogere opbrengsten en een vergroot engagement met hun relaties.

Verbind en empower uw vrijwilligers met VEA (Volunteer Engagement Applicatie)
Als vrijwilligers voor uw organisatie belangrijk zijn, dan weet u hoe belangrijk en hoe uitdagend het is om met hen een duurzame en bestendige relatie te ontwikkelen. VEA is een ‘state of the art’ oplossing voor die organisaties die hun vrijwilligers serieus nemen en optimaal willen faciliteren in hun behoeften. Via een ‘spot-on’ toepassing van de Salesforce experience cloud, worden uw vrijwilligers optimaal bediend. Dat betreft niet alleen hun zakelijke behoeften maar ook hun persoonlijke drijfveren om zich voor uw organisatie in te zetten.

Gebruik Converse voor optimaal profijt van de kracht van het Salesforce platform
Converse is gemaakt met en voor Nederlandse Goede Doelen organisaties die gebruik willen maken van Salesforce. Meer dan 100 organisaties gebruiken Converse voor (onder andere) marketing, fondsenwerving, operations, front office-processen, inbound betaling-verwerking, relatiedata-management, data-analyses, rapportages etc. etc.

Converse bevat talloze features en best practices waar de Nederlandse markt specifiek om vraagt. Bijvoorbeeld op het gebied van telemarketing, direct marketing, online marketing, AVG, betalingsverkeer (via FinDock), de nationale geografische organisatie, adres- en postcode structuur. Daarnaast beschikt Converse over out-of-the-box koppelingen met vele producten die relevant zijn voor Nederlandse Goede Doelen (zoals bijvoorbeeld FinDock, Kentaa, diverse website/ CMS/ Forms leveranciers, NL-verzendhuizen en payment serviceproviders)

Empower uw collectanten met CollecteKracht
CollecteKracht is dé benchmark voor alle landelijk collecterende organisaties. CollecteKracht ondersteunt niet alleen de traditionele huis-aan-huis collecte. Maar daarnaast ook alle verschillende vormen van digitale collecte die vandaag en in de toekomst mogelijk zijn. CollecteKracht maakt het mogelijk om de kracht van de traditionele collecte (een face2face contactmoment) te behouden. Terwijl de beperkingen daarvan (het is tijd- en plaats gebonden) worden opgeheven door toevoeging van nieuwe features.

CollecteKracht koppelt onder meer met het in Nederland veelgebruikte Digicollect. Het maakt het voor collectemanagers zeer eenvoudig om álle collectevrijwilligers (op elk niveau in de collecte-organisatie) via een community/ portal individueel maar wel integraal te informeren over álle resultaten van hun inspanningen. CollecteKracht kan ook uitstekend stand alone worden ingezet.

Meer weten?
Als je meer wil weten of geïnteresseerd bent in een demo, neem dan contact met ons op via één van onze relatiemanagers/productconsultants: René (osch@cisis.nl) Dorothée (dvo@cisis.nl) of Axel (jansen@cisis.nl). We horen graag hoe we je verder kunnen informeren.